Sport


배구선수가 농구선수보다 잘생긴 이유

배구선수가 농구선수보다 잘생긴 이유

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ결국 외모는 유전자,,ㅎㅎ

축구는 실외 스포츠인데 안정환 전성기 때

외모 보면 연예인 저리가라임,,,