Uncategorized


현재 미국에서 난리난 미국판 얼짱 여강도 ㅎㄷㄷㄷ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

이 얼굴로 범죄자하는게 아깝다 ㄷㄷㄷ

머그샷을 저렇게 해맑게 웃으면서

찍은 범죄자도 처음 보는듯 ㄷㄷ